Kallared Arizona Gold

 Carrwood Redwing – Eyarth Sophia – Cottrell Artiste
Filly born 2011

Diplom 42p
BIS/Supreme Champion
Flerfaldigt BIR och Guldbelönad

Fototack till Camilla Johansson och Amanda Niklasson